Cookie- en privacyverklaring

Deze cookie- en privacyverklaring geldt voor deze website en mijn onderneming:

JeroenSchalk.nl
Nieuwe Keijenbergseweg 34
6871 VT Renkum
KvK: 54541832

Waar ‘ik’ of ‘mij(n)’ staat, bedoel ik mijn onderneming. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-10-2023.

Geen cookies

Websitebezoek meet ik met Simple Analytics. De bedenker van deze tool is duidelijk: er worden geen cookies gebruikt.

Persoonsgegevens

In mijn werk voor opdrachtgevers verwerk ik persoonsgegevens op grond van:

  • uitvoering van de overeenkomst (diensten leveren en een factuur sturen)
  • gerechtvaardigd belang (informeren over mijn diensten en relatiebeheer)
  • wettelijke verplichtingen (zoals bewaarplicht van zakelijke administratie)

Waar het op neerkomt: ik probeer zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. En ik ga zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om. In dit kader neem ik passende technische maatregelen, hierover lees je verder in deze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Deze website en mijn onderneming verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Dus ook geen gegevens over de leeftijd, gezondheid etc. van de klanten en mensen die mijn website bezoeken.

Beveiliging website en persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel via de website als op de achtergrond, heb ik technische en organisatorische maatregelen genomen. Met aandacht voor passende maatregelen voor de beveiliging en regelmatige updates die nodig zijn.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die ik verwerk, worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaard. Deze gegevens bewaar ik niet langer dan strikt noodzakelijk. Zo bewaar ik de facturen minimaal 7 jaar, omdat dit is vereist vanuit de Belastingdienst. Andere gegevens, zoals aantekeningen bewaar ik zo kort mogelijk uit respect voor de betrokkenen.

Inschakelen externe verwerkers

Soms schakel ik externe partijen in voor ondersteunende taken, zoals de administratie of hosting van de website. Dan zijn er zogenoemde (sub)verwerkers betrokken. Met deze partijen heb ik afspraken op papier gezet om de veiligheid van je persoonsgegevens binnen mijn onderneming zoveel mogelijk te borgen, en eventueel misbruik van data en persoonsgegevens zoveel mogelijk uit te sluiten.

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens binnen mijn onderneming. Als betrokkene kun je deze rechten uitoefenen. Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Eerder verleende toestemming voor verwerking mag je altijd intrekken.

Ook kun je mij vragen om je gegevens uit de systemen te verwijderen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen met daarin het verzoek om gebruik te maken van je rechten. Vriendelijk verzoek om een kopie van je legitimatiebewijs mee te sturen, zodat ik de identiteit kan vaststellen. Direct daarna wordt de kopie van je legitimatiebewijs verwijderd. 

Wijzigingen voorbehouden

Ik heb het recht om deze cookie- en privacyverklaring op ieder moment te wijzigen, bijvoorbeeld als mijn dienstverlening of de wetgeving verandert. De meest recente versie is te vinden op mijn website. De nieuwste versie vervangt automatisch de voorgaande versie. 

Verzoek of klacht

Voor een verzoek of klacht mag je mij mailen op mail@jeroenschalk.nl, dan krijg je zo snel mogelijk antwoord. Niet tevreden met hoe ik het heb afgehandeld? Dan kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.