Algemene voorwaarden

Ik help ondernemers door te doen waar ik goed in ben: bedenken, schrijven, corrigeren, adviseren en begeleiden. Daar horen wat algemene voorwaarden bij. Niet zo spannend, wel zo duidelijk. Dit zijn ze:

  Offerte

 1. Al mijn offertes zijn uniek en eenmalig. Het voorstel in de offerte is tot dertig dagen na de offertedatum geldig.
 2. Een offerte is handig, niet heilig. Wijzigingen in het aanbod zijn in overleg altijd mogelijk. Als het nodig is, maak ik daarvoor een aanvullende offerte.
 3.  
  Levering

 4. Voor adviesgesprekken en 1-op-1 sessies overleggen we samen welke datum en tijd het beste uitkomt. Ook de locatie is in veel gevallen in overleg.
 5. Voor teksten, redactie en correctiewerk overleg ik altijd over de datum van oplevering, want zoiets is maatwerk. Interviews en briefings zijn op locatie – en alleen telefonisch als het niet anders kan.
 6. Teksten en andere producten lever ik aan via e-mail, als platte tekst of in een document.
 7. Mocht je tussentijds de overeenkomst vrijwillig willen stopzetten, dan heb je daartoe alle recht. Het gedane werk wordt dan door mij gefactureerd.
 8. Als je tussentijds de overeenkomst door overmacht moet stopzetten, dan komen we samen tot een passende oplossing om de opdracht inhoudelijk en financieel af te handelen.
 9.  
  Herziening

 10. Bij alle teksten die ik aanbied – en die ik uiteindelijk schrijf – is standaard één correctieronde inbegrepen. Als je na die ronde nog iets gewijzigd wilt hebben, dan breng ik dit apart in rekening.
 11. Als je iets gewijzigd wilt hebben in een tekst, dan kun je dit in het document of in een antwoord per mail aangeven. Meestal bel ik daarna even om zeker te weten dat correcties in één keer goed doorgevoerd worden. Dat scheelt mij tijd en jou geld.
 12.  
  Rechten

 13. Indien van toepassing mag ik me bij teksten/publicaties beroepen op auteursrecht. Daarnaast heb ik het recht om te eisen dat mijn naam niet bij een tekst/publicatie vermeld wordt.
 14. De publicatierechten van alle teksten die ik schrijf, draag ik aan je over op het moment dat het gehele bedrag van de opdracht betaald is. Bij betaling in termijnen betekent dit dat ik de publicatierechten overdraag als de laatste termijn betaald is.
 15. Als je mijn teksten op andere manieren of voor andere doeleinden dan afgesproken wilt gebruiken, dan is daar overleg en een schriftelijke overeenkomst voor nodig.
 16.  
  Vrijwaring

 17. Ik doe mijn best om jou en je onderneming/organisatie te leren kennen, zodat ik je eerlijk advies en de best mogelijke teksten kan geven. In ruil daarvoor verwacht ik dat je me volledig en waarheidsgetrouw informeert.
 18. Vanzelfsprekend ben ik zo zorgvuldig mogelijk in de teksten en tekstcorrecties die ik oplever. Anderzijds heb jij als opdrachtgever/klant en inhoudelijk deskundige de plicht om mijn teksten en andere diensten/producten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden.
 19. Je plicht om te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden betekent automatisch dat je de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid aanvaardt. Anders gezegd: als opdrachtgever/klant vrijwaar je mij en mijn onderneming tegen iedere vorm van aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving.
 20.  
  Betaling

 21. Ik factureer digitaal. Dat doe ik via e-mail.
 22. Het gefactureerde bedrag dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum op mijn rekening te staan.
 23. Ook wat betaling betreft geldt de wet van wederkerigheid. Als er om wat voor reden dan ook betalingsproblemen zijn en je bent hier eerlijk/duidelijk over, dan ben ik ook coulant.
 24.  
  Geschillen

 25. Mochten we tijdens of na de opdracht op een probleem stuiten, dan lossen we dit gewoon als mensen onder elkaar op.
 26. Als dit niet mogelijk is, dan kijken we naar redelijke en haalbare vervolgstappen. In het uiterste geval kunnen deze rechterlijk zijn.

 
Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met mij op.